Blog

20 de ani de Independență față de… Țară!

Gabriel Editoriale Etichete: , ,
1

1. R.Moldova – anomalie istorică!
În calitate de deputat în Parlamentul 1990-1994, am semnat și eu Declarația de Independență, din 2 motive: a) ca un pas necesar și obligatoriu de desprindere de imperiul rus; b) ca prim pas spre revenirea acasă, la trupul Patriei-mamă România! Anume așa am înțeles fraza din Declarație: ,,R. Moldova… este liberă să-și construiască prezentul și viitorul în spațiul etnic și istoric al devenirii sale naționale”, ori, spațiul, despre care este vorba, nu este altceva decît România în frontierele sale firești de pînă la ocupația sovietică din 1940! Din păcate, toți guvernanții care s-au perindat la putere (inclusiv actualii), au întors-o invers: ca Independență față de România… Și asta – după ce întreaga comunitate internațională și, în primul rînd, cele 2 țări semnatare, Germania și URSS, și chiar R. Moldova, au condamnat Pactul Molotov-Ribbentrop și l-au declarat nul ab initio. Spre deosebire de republicile baltice, care au lichidat consecințele Pactului diavolului, ,,ai noștri” au mers pe calea perpetuării lor… Iată de ce toți ăștia, fără excepție, pot fi calificați ca cei mai mari separatiști și urmași ai lui Hitler și Stalin!

2. R.Moldova – stat eșuat!
La 20 de ani de ,,independență” tot mai multă lume realizează că RM este un stat eșuat… PIB-ul RM pe cap de loc. în 2010 a constituit doar 1.630 $, tocmai… 50% din PIB-ul anului 1991, în timp ce PIB-ul României a fost de 7.542 $! Chiar dacă vom păstra ritmurile de creștere economică, ne-ar trebui cam 40 de ani ca să atingem nivelul anului 1991 și vreo 150 – pe cel al României! Spre finele anului 2011 datoria externă însumată a RM va depăşi 5 mld, în timp ce veniturile în bugetul de stat vor constitui doar 1.7 mld USD. Situaţia se schimbă pe an ce trece din proastă în şi mai proastă; dacă în 1991 datoriile externe ale RM (în USD) constituiau 180 mln, în 2007 – 2.3 mld, în 2011 – peste 5 mld… În 2010 importurile au totalizat 3,5 mld, iar exporturile doar 1,7 mld USD… RM s-a postat temeinic pe ultimul loc în Europa după nivelul de trai, aceasta nu este în stare să asigure nici dreptul la viață cetățenilor săi. Explic: salariul mediu în RM actualmente constituie apr. 3000 lei, în timp ce coșul minim de consum (a nu se confunda cu minimul de existență) este de circa 3500 lei/pers. Astfel, o familie cu 2 copii ar trebui să cîștige cel puțin 14.000 de lei/lună ca să trăiască cît de cît…
Majoritatea întreprinderilor industriale au fost acaparate de Rusia în contul „datoriilor” acumulate faţă de aceasta pentru gazele şi energia electrică livrate, actualmente ni se înstrăinează şi ultima avuţie care ne-a mai rămas – pămînturile strămoşeşti… RM nu dispune de zăcăminte naturale şi resurse energetice, iar importul lor la preţurile impuse de Rusia a dus la falimentarea acesteia!
Agricultura a ajuns într-o situaţie deplorabilă: din republică exportatoare de produse agroalimentare, RM a ajuns să importe cea mai mare parte dintre acestea…
Drumurile R.Moldova au ajuns într-o situaţie catastrofală, mai proaste ca în Burchina Faso, iar investiţiile în acest domeniu sînt nesemnificative…
Educaţia se află într-o situaţie dezastruoasă, nivelul de instruiire a specialiştilor este extrem de scăzut, diplomele obţinute în RM n-au nici o valoare în lume…
La fel stau lucrurile și în domeniul sănătăţii. Trecerea la asistenţa medicală contra plată a îngrădit accesul majorităţii populaţiei la serviciile medicale calificate.

Evident, lumea pleacă din ,,raiul moldovenesc”. Deja au emigrat circa 1.3 mln de persoane (38%!) și exodul continuă! Rămîn satele pustii, se închid școlile, ni se stinge Neamul! Iar cei plecați nu se mai întorc, locul lor fiind ocupat de venetici… Actualmente ponderea populației băștinașe în RM constituie apr. 53%, există pericolul real ca peste 4-5 ani aceasta să coboare sub 50%, iar de aici pînă la stingerea totală a ființei naționale nu rămîne decît un pas! Din simplul motiv că ,,eliberatorii” și urmașii acestora ne vor hotărî soarta, la urnele de vot, în condițiile cînd conaționalii noștri, plecați, sunt scoși din viața politică. Credeți că guvernanții vor întroduce votul electronic, asigurîndu-le acestora dreptul la vot? Eu, unul, nu cred! Lor le convine să plecăm cu toții: pe de o parte își asigură liniștea, nu mai are cine protesta; pe de alta – cei plecați trimit în RM cam 3-4 bugete anuale, anume pe remitențele lor și se ține acest stat artificial; în al 3-lea rînd, în locul băștinașilor plecați, vin ruși… Acesta și este scopul lor diabolic: să ne transforme în gubernie rusească, pe cale democratică, prin votul cetățenilor, căci noi am fost generoși, le-am acordat tuturor ocupanților cetățenia RM…

3. Integrarea RM în UE – cea mai mare minciună și păcăleală!
Guvernanții încearcă să ne convingă că ne vor duce în UE prin uşa din spate, fără să sufle o vorbă despre obligativitatea integrării în NATO! Nici o ţară fostă comunistă nu s-a integrat în UE fără să se fi integrat inițial în NATO! Apartenenţa la NATO este o precondiţie pentru a putea accede în UE! Pentru a se putea integra în NATO (și UE), însă, R. Moldova trebuie mai întîi să rezolve cîteva probleme insurmontabile:
─ să scape de trupele de ocupaţie şi armamentul rusesc şi să preia controlul asupra întregului său teritoriu şi al frontierelor;
─ să iasă din CSI;
─ să modifice art. 11 al Constituţiei, care stipulează că R. Moldova este un stat neutru;
─ să-şi asigure securitatea politică, economică, energetică şi societală;
─ să-şi racordeze căile ferate, reţelele electrice şi magistralele de gaze la cele europene şi multe altele…
RM nu este în stare să determine Rusia să-şi retragă trupele şi armamentul de pe teritoriul său. Nici implicarea UE şi a SUA în procesul de soluţionare a diferendului transnistrian n-a schimbat situaţia. Tot atît de iluzorii sunt şi modificarea Constituţiei şi ieşirea din CSI, avînd în vedere conjunctura politică şi starea de spirit din societate. Pe de altă parte, RM nu-şi poate asigura securitatea politică atîta timp, cît nu-și controlează întregul său teritoriu și frontierele…
Securitate economică înseamnă ca statul să fie solvabil, să producă mai mult decît consumă. În RM, însă, lucrurile stau tocmai invers…
De securitate energetică nici nu merită să vorbim atîta timp cît şi gazele, şi energia electrică, şi cărbunii, şi produsele petroliere vin în special din Rusia, în situaţia cînd R. Moldova nu dispune de toate acestea…
Securitate societală înseamnă linişte şi concordie în societate, lipsa unor animozităţi interetnice. Insecuritatea societală din R. Moldova poartă un caracter identitar, totul se învîrte în jurul unei probleme artificiale: cine suntem şi ce limbă vorbim. Pînă cînd nu se va recunoaşte oficial (în Constituție) că băştinaşii sunt ROMÂNI și că limba de stat este Limba Română, securitate societală aici n-are cum să fie…
În concluzie, R. Moldova n-are nici o şansă să se integreze într-un viitor previzibil de una singură în NATO și UE, indiferent de forţele politice care o guvernează (vor guverna)!
Astfel, povestea despre integrarea RM în UE ca stat independent, este cea mai mare minciună și păcăleală pe care au promovat-o vreo dată guvernanții de pe malul Bîcului!

4. Solutia!
Unica soluţie de a salva de la pieire şi de a conserva fiinţa naţională românească în teritoriile româneşti înstrăinate de la est de Prut, de a ne integra în structurile europene şi euroatlantice şi de a scăpa de trupele de ocupaţie şi armamentul rusesc este revenirea de urgenţă la trupul Patriei-mamă România! (varianta germană).
Redevenind parte integrantă a Statului Român, avînd în vedere că România este membră şi a NATO, şi a UE, teritoriile româneşti din stînga Prutului vor deveni automat parte şi a NATO, şi a UE! Unindu-ne cu România (în hotarele recunoscute pe plan internaţional), problema Transnistriei va fi transferată în competenţa UE şi a NATO, unicele forţe de pe glob în stare să determine Rusia să-şi onoreze obligaţiile asumate la Istanbul în 1999! Redevenind parte a României şi, implicit, a UE, acestea vor veni încoace cu investiţii, vor deschide sute de mii de locuri de muncă bine plătite, astfel, ca tinerii noştri să nu mai fie nevoiţi să emigreze, mai mult, astfel îi vom putea aduce acasă şi pe cei plecaţi de nevoie în străinătate!

5. Cine să realizeze Unirea?
Este clar: nici actuala guvernare n-are de gînd să purceadă la lichidarea consecințelor Pactului Hitler-Stalin! Și ăstora le trebuie ,,țară”, chiar cu prețul dispariției noastre din aceste teritorii! Și ăștia, deopotrivă cu comuniștii, se conduc de ,,Concepția Politicii Naționale de Stat” a lui Stepaniuc, se închină bisericii ruse, păstrează și depun flori la monumentele lui Lenin, Cotovschi, Lazo… La ora actuală în RM nu există nici un partid care ar avea ca obiectiv readucerea teritoriilor românești de la est de Prut în componența Patriei-mamă, acesta trebuie constituit de urgență! Cine ar trebui să-l constituie? Această datorie sfîntă le revine tinerilor de 30-40 de ani, bine școliți și educați în spiritul Limbii Române și a Istoriei Românilor! Cîteva nume: Gh. Cojocaru, V. Stăvilă, Octavian Țicu, Ana Guțu, Dumitru Vengher, Vitalie Lisnic, Eugen Rusu, Daniel Lache, Vlad Durnea, Vitalie Călugăreanu, Aureliu Cornescu, Sandu Cioroi, Tudor Obadă, Igor Pletosu… și lista poate continua cu multe altele, dar asta vă revine vouă, dragi tineri! Acum e timpul vostru: organizați-vă, mobilizați-vă, constituiți de urgență acest partid (Mișcare) și făuriți-vă viitorul cu propriile voastre mîini! Nu uitați: viitorul vostru european (și în general) nu poate fi decît romănesc, ori nu va fi deloc!

16.08.2011. Ilie Bratu

1 comentariu în “20 de ani de Independență față de… Țară!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.