Membri

Calitatea de membru  OSB TIMIȘOARA :

 • Membri OSB TIMIȘOARA  pot fi persoanele fizice care au calitatea de elev sau student a instituțiilor de învățământ din Timișoara sau din alte centre universitare, sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ai Ucrainei sau a altor ţări şi aderă la scopul OSB TIMIȘOARA.
 • Prin studenţi se înţelege oricare persoană înrolată într-o formă de învăţământ superior, inclusiv ciclurile de master şi doctorat.

 

 • Statutul de membru OSB TIMIȘOARA se acordă indiferent de convingeri religioase, sex, preferinţă politică sau condiţie economică.

 

 • În cadrul OSB TIMIȘOARA există patru categorii de membri:
 1. membru voluntar,
 2. membru activ,
 3. membru fondator,
 4. membru de onoare.

 

Obţinerea calităţii de membru OSB TIMIȘOARA

 • Cererea de obţinere a calităţii de membru activ este evaluată de o echipă desemnată de Biroul de Conducere OSB TIMIȘOARA în funcţie de activitatea desfăşurată de aceasta în vederea îndeplinirii scopului OSB TIMIȘOARA.
 • Pentru dobândirea calităţii de membru, candidatul trebuie să adere la scopul activităţii OSB TIMIȘOARA, în conformitate cu prevederile Statutului.
 • Calitatea de membru activ este condiţionată de următoarele:
 1. plata la zi a cotizaţiei;
 2. implicarea în acţiunile şi activităţile continue ale OSB TIMIȘOARA dovedită prin recomandarea unui coordonator de proiect şi a unui responsabil de departament.
 • Pot deveni membri de onoare acele persoane fizice care constituie un model moral, profesional, cultural pentru membrii asociaţiei; de asemenea pot deveni membri de onoare si persoanele fizice sau juridice care au avut o contributie materiala substanţiala pentru sporirea patrimoniului material si financiar al asociaţiei. Statusul membrilor de onoare are un caracter onorific si cumulativ prin aceea că ei, la solicitarea membrilor fondatori sau a Biroului de Conducere pot sa-şi exprime opinia referitor la diverse probleme ale OSB Timișoara. Membrii de onoare se pot delimita de activităţile OSB Timișoara şi pot să renunţe din proprie iniţativă la titulatura de membru de onoare ce o deţin.
 • Persoanele care au avut un rol activ in formarea asociaţiei au calitatea de membri fondatori si au privilegiul de a putea fi aleşi de către Adunarea Generala pentru funcţii de conducere in Biroul de Conducere, chiar si dupa absolvirea institutiei de invatamant superior din Timişoara.

 

Drepturi ale membrilor OSB TIMIȘOARA:

 • Fiecare membru are dreptul de a se implica în toate acţiunile şi activităţile OSB TIMIȘOARA.
 • Fiecare membru are dreptul de a fi informat asupra acţiunilor şi activităţilor OSB TIMIȘOARA.
 • Fiecare membru are dreptul de a participa la întrunirile Adunării Generale.
 • Fiecare membru are dreptul de a se exprima liber si de a înainta propuneri Adunării Generale şi Biroului de Conducere.
 • Fiecare membru are dreptul de a se retrage din OSB TIMIȘOARA.
 • Fiecare membru activ are dreptul de a fi numit coordonator de activitate.
 • Fiecare membru activ are dreptul de a vota la întrunirile Adunării Generale.
 • Fiecare membru activ are dreptul de a candida la orice funcţie din Biroul de Conducere, cu excepţia funcţiei de Preşedinte , dacă acel membru este şi student sau elev.
 • Fiecare membru activ are dreptul de a candida la funcţia de Preşedinte  dacă acel membru este şi student .
 • Fiecare membru activ are dreptul de a beneficia de baza materială OSB TIMIȘOARA în condiţiile stabilite de Biroul de Conducere.
 • Fiecare membru activ are acces liber la orice eveniment OSB TIMIȘOARA.

 

Obligaţii ale membrilor OSB TIMIȘOARA:

 • Fiecare membru are obligaţia de a respecta prevederile statutului şi ROF-ului OSB TIMIȘOARA.
 • Fiecare membru are obligaţia de a lua parte la activităţile OSB TIMIȘOARA în măsura timpului disponibil.
 • Fiecare membru are obligaţia de a promova OSB TIMIȘOARA, activităţile şi acţiunile OSB TIMIȘOARA în rândul studenţilor.
 • Fiecare membru are obligaţia de a respecta deciziile Biroului de Conducere şi a Adunării Generale OSB TIMIȘOARA.
 • Fiecare membru are obligaţia de a participa la sesiunile Adunării Generale.
 • Fiecare membru are obligaţia de a răspunde la solicitările Biroului de Conducere sau ale Secretariatului sau sa motiveze imposibilitatea de a răspunde.
 • Fiecare membru activ are obligaţia de a plăti cotizaţia lunară, în cuantumul şi la data stabilită de Adunarea Generală OSB TIMIȘOARA.
 • Membrilor OSB TIMIȘOARA le este interzis să ia poziţii în numele OSB TIMIȘOARA fără acordul Biroului de Conducere sau al Adunării Generale.
 • Membrilor OSB TIMIȘOARA le este interzis să aducă prejuducii materiale sau morale OSB TIMIȘOARA.