Departamente

Conducerea OSB Timișoara este împărțită in 5 departamente :

 • Resurse Umane ;
 • Marketing – IT ;
 • Relații Publice ;
 • Proiecte și Programe ;
 • Social – Educațional ;

Departamentul de Resurse umane are următoarele atribuţii:

 • organizeaza anual, sau de câte ori este nevoie, procesul de recrutare de noi membri.
 • pregătirea noilor membrii OSB TIMIȘOARA şi integrarea lor în cadrul organizaţiei.
 • repartizarea membrilor pe activităţi.
 • profesionalizarea membrilor pe anumite domenii de activitate.
 • coordonarea de acţiuni menite să crească nivelul de coeziune al OSB TIMIȘOARA.

Departamentul de Marketing-IT are următoarel atribuţii:

 • crearea identităţii vizuale pentru activităţiile publice OSB TIMIȘOARA.
 • crearea si implementarea manualului de identitate vizuală OSB TIMIȘOARA.
 • realizează strategia de marketing a OSB TIMIȘOARA pe anul curent.
 • avizează toate materialele grafice care poartă inscripţiile OSB TIMIȘOARA pentru a fi în concordanţă cu strategia de marketing.
 • gestioneaza patrimoniul logistic OSB TIMIȘOARA.
 • se ocupa de rezolvarea problemelor de IT aparute in decursul activitatiilor.
 • intretine si reinoieste cu informatii site-ul www.osb.basarabeni.ro.
 • gestioneaza si pune la dispozitia celorlalti coordonatori de departamente baza de date informationale OSB TIMIȘOARA.
 • reînoieste baza de date informationale OSB TIMIȘOARA.
 • să pastreze in stare buna de functionare a intregului patrimonui electronic si informational al OSB TIMIȘOARA.

 

Departamentul de Relaţii Publice are următoarele atribuţii:

 • păstrarea legăturii cu presa.
 • informarea publicului asupra tuturor acţiunilor şi activităţilor OSB TIMIȘOARA.
 • promovarea imaginii OSB TIMIȘOARA în rândul presei şi al actorilor cu care relaţionează OSB TIMIȘOARA.
 • implementarea parteneriatelor media sau cu componentă în domeniul imaginii.
 • strângerea de fonduri din mediul privat pentru activităţile OSB TIMIȘOARA.
 • pastrarea legăturii cu mediul privat.

 

Departamentul de Proiecte și Programe are următoarel atribuţii;

 • identifică şi implementează proiecte, în concordanţă cu obiectivele şi strategia OSB TIMIȘOARA.
 • scrie proiectele OSB TIMIȘOARA şi le înaintează organismelor de finanţare.
 • sprijină şi supraveghează activitatea coordonatorilor de proiecte.
 • semnalează Adunării Generale aspectele negative ale activităţii coordonatorilor de proiecte.
 • supraveghează buna desfăşurare şi îmbunătăţirea activităţilor permanente ale OSB TIMIȘOARA.

 

Departamentul de Social-Educaţional, are următoarele atribuţii:

 • stabilirea politicii şi coordonarea activităţilor OSB TIMIȘOARA desfăşurate în cămine, în complexul studenţesc sau vis-a-vis de problemele de natură socială ale studenţilor și elevilor din Timişoara.
 • păstrează legătura OSB TIMIȘOARA cu actorii relevanţi pentru situaţia socială a studenţilor reprezentaţi de OSB TIMIȘOARA, împreună cu Preşedintele.
 • efectuarea de studii, cercetări, analize la nivelul studenţilor și elevilor din Timișoara.
 • fundamentarea poziţiilor şi proiectelor pe care le are OSB TIMIȘOARA prin studii, cercetări, analize.
 • colaborarea cu departamentul de HR pentru identificarea opiniilor şi problemelor membrilor organizaţiei.
 • elaborează statistici cu privire la problemele interne din cadrul organizaţiei, altele decât cele elaborate de HR.
 • propune soluţii privind problemele identificate prin intermediul studiilor realizate.
 • implementează strategie pe domeniul educaţional a OSB TIMIȘOARA.
 • supraveghează calitatea Învăţământului la nivelul centrului universitar Timișoara și a României.
 • supravegează aplicarea corectă a reformelor din Învăţământ (inclusiv a procesului Bologna) la nivel centrului universitar Timișoara și a României.
 • se ocupă de relaţia cu actorii din universitate relevanţi pentru domeniul educaţional.
 • elaboreaza politici, regulamante sau orice alte documente care exprimă poziţia OSB TIMIȘOARA.