Despre noi

Organizaţia Studenţilor Basarabeni (OSB) este o asociație neguvernamentală, non-profit și neafiliată politic. A fost înființată în data de 3 mai 2001 în urma impulsului firesc al studenților basarabeni de a se afirma în mediul studențesc românesc și de a genera o întrepătrundere între specificul cultural basarabean și cel din România.

Misiunea noastră este promovarea drepturilor tinerilor studenți din Basarabia care se află la studii în România și educarea lor în spirit național, democratic și pro-european.

Obiectivele pe care le urmărim sunt:

  1. Crearea unor relații bazate pe principii democratice între studenți și ceilalţi factori ai procesului de învățămant;
  2. Contribuirea la asigurarea unui nivel științific ridicat și a unei pregătiri profesionale a studenților în diferite domenii;
  3. Sprijinirea și stimularea în limita disponibilităților a tinerilor cu aptitudini sau merite deosebite precum și a celor aflați în situații școlare speciale precare, prin mijloace specifice;
  4. Educarea noilor generații de studenți și elevi basarabeni în spiritul unității naționale;
  5. Contribuirea la asigurarea unui nivel științific ridicat și a unei pregătiri profesionale a studenților în diferite domenii;
  6. Promovarea unor programe speciale de integrare culturală, educațională și socio-profesională a studenților și a absolvenților instituțiilor de învățământ din țară;
  7. Stabilirea unor contacte și legături precum și colaborări în scopul promovării unor interese comune cu asociații și organizații asemănătoare din țară și străinătate;
  8. Încurajarea studenților basarabeni în desfășurarea de activități individuale și de grup, care sa integreze asociația in mișcarea studențească națională și internațională;
  9. Informarea prin mijloace specifice a studenților basarabeni asupra sistemului juridic-legislativ și socio-cultural al Uniunii Europene;
  10. Organizarea unor evenimente cu scop definit de „EDUCAȚIE CIVICĂ”, în vederea conștientizării drepturilor cetățenești și a importanței îndeplinirii tuturor obligațiilor cetățenești din Republica Moldova și România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *