Blog

Basarabenii pot beneficia de noile burse

Anastasia Candu Activități
0

17392065_1339659396095625_939402123_n

 În data de 2 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Acest ordin reprezintă  o nouă reglementare în domeniul burselor.  Art. 19 susține că ,, Nu pot   pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.” Iar conform Hotărârii de Guvern nr. 844/2008  privind stabilirea cuantumului burselor, cheltuielile privind plata burselor se asigură din fonduri alocate cu această destinație. Prin urmare studenții etnici români pot beneficia de toate tipologiile de burse, în aceleași condiții cu ceilalți studenți de la universitățile din România.

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), elaborat la nivelul Universității de Vest din Timișoara alături de OSUT, care a fost aprobat în ședința din 16 martie 2016, ține cont de prevederile menționate mai sus. De asemenea metodologia internă la nivelul Universității Politehnice din Timișoara care va fi aprobată în timpul apropiat va ține cont de aceste principii.

Astfel, începând cu semestrul II în universitățile din Timișoara, studenții etnici români vor putea beneficia de toate tipologiile de burse. 

OSB Timișoara cosideră că fiecare universitate din România trebui să ia în considerare aceste principii în procesul de elaborare a regulamentelor proprii privind bursele. Astfel, încurajăm  și restul organizațiilor  studenților etnici români să întreprindă toate demersurile necesare pentru implimentarea acestui scop.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *