Blog

Permis de şedere temporară în România

Radu Pascaru Activități
0

În atenția studenților admiși la studii liceale și universitare. Legalizarea șederii elevilor și studenților basarabeni pe teritoriul României presupune un proces nu foarte complex dar pentru care este necesar un dosar cu acte. Actele necesare sunt afișate mai jos:

  • dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, din care să rezulte că veți urma o formă de învățământ de zi;
  • dovada achitării taxei de studii pentru cel puțin un an de studiu;
  • dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul minim net pe tara lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
  • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică;
  • asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;
  • încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor.

Situații de exceptare pentru cetățenii străini care studiază în România:

v Bursierii statului român sunt scutiți de plata taxelor consulare, a permisului deședere și nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere.

v Nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere nici străinii de etnie română (au un ascendent care a avut sau are cetățenia română).

Termene pentru permisul de ședere:

–       Permisul de ședere se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

–       Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ședere va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

–       Dreptul de ședere temporară pentru studii se prelungește succesiv pentru perioade de 1 an. Permisele de ședere pentru bursierii statului român se acordă pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor.

–       Dreptul de ședere se poate prelungi cu cel mult 90 de zile după absolvirea studiilor, în vederea definitivării situației școlare sau universitare si a avizării documentelor de studii.

 

Schimbarea profilului de studiu

Vă puteți schimba profilul de studiu sau specializarea profesională dacă durata totală pentru studiile inițiale nu este depășită. În cazul în care noua opțiune necesită o perioadă mai mare de timp este necesară obținerea unei noi vize de lungă ședere în scop de studii.

Angajarea in timpul studiilor

Dacă studiați în România și dețineți un permis de ședere în acest scop puteți lucra numai cu program redus (4 ore pe zi). Pentru aceasta trebuie să obțineți o autorizație de muncă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *