Blog

Interviu cu domnul Consul Onorific al Republicii Moldova la Timişoara

Radu Pascaru Activități Etichete:
0

   Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timişoara şi-a început activitatea într-un spirit de susţinere a tinerilor basarabeni veniţi la studii în vestul României, astfel Excelenţa Sa, Prof. Univ. Dr. Silviu Sofronie a semnat recent un acord de parteneriat cu Basarabeni Media Grup în vederea iniţierii şi desfăşurării în comun a proiectelor care au tangenţă cu comunitatea basarabeană. De asemenea, prin intermediul acestui acord de parteneriat, Basarabeni Media Grup a devenit purtătorul oficial de cuvânt al Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timişoara, desemnând pentru această funcţie o persoană din cadrul organizaţiei. Astfel, cei doi reprezentanţi ai tinerilor basarabeni pe teritoriul României nu au ezitat să pună bazele unei colaborări fructuoase şi de lungă durată, sperând că la aceast colectiv vor adera şi alte organizaţii non-guvernamentale din România. O activitate eficientă şi de impact necesită multă muncă, voinţă şi desigur o echipă care să lupte pentru apărarea şi dezvoltarea aceloraşi valori, fundamentul căreia a fost deja aşezat într-un loc sigur şi prielnic.

Zona de vest a României, fiind situată la o distanţă mai mare de locul de baştină al basarabenilor, avea nevoie de un reprezentant onorific care să aibă o putere mult mai mare în apărarea drepturilor şi soluţionarea problemelor cetăţenilor RepubliciiMoldovacare s-au stabilit în această regiune. Iar colaborarea acestuia cu singurul portal de ştiri naţional dedicat basarabenilor din România – Basarabeni.ro, produs al organizaţiei Basarabeni Media Grup – este un exemplu demn de urmat, care va avea doar rezultate favorabile în acţiunile care vor urma.

Un vis al Domnului Consul şi în acelaşi timp o realitate care se apropie cu paşi repezi este formarea unui Centru Basarabean în vestul României, care se va concentra în jurul Consulatului Onorific al RepubliciiMoldovalaTimişoara, acesta urmând să devină un punct de convergenţă al tuturor basarabenilor din România. Vorbim despre o realitate care se poate realiza doar prin colaborarea şi cu alte organizaţii non-guvernamentale, în special cu organizaţii ce reprezintă interesele tinerilor basarabeni veniţi la studii în România. Cu un plan de proiecte destul de bogat pentru anul ce urmează şi cu o echipă energică şi deschisă spre implementarea acestora, succesele comune urmărite de către Consulat şi Basarabeni Media Grup vor avea un impact pozitiv asupra comunităţii basarabene din Timişoara, precum şi asupra tinerilor din Republica Moldova. Deja a început crearea unei pârghii de conlucrare cu RepublicaMoldovaşi consolidarea legăturilor economice, culturale şi sociale prin desemnarea unei persoane de legătură din partea Consulatului în RepublicaMoldova, pentru a facilita cooperarea dintre aceste două teritorii în cadrul proiectelor ce urmează.

Deschiderea Consultatului Onorific al Republicii Moldova la Timişoara şi receptivitatea acestuia în sprijinirea basarabenilor din regiune reprezintă un punct de plecare spre un viitor în care gândurile şi dorinţele cetăţenilor din Republica Moldova stabiliţi în România vor putea fi auzite, totul depinde şi de implicarea fiecăruia dintre noi în acţiunea de susţinere şi dezvoltare a acestui „centru basarabean” din Vestul României.

În continuare, puteţi citi interviul oferit de Excelenţa Sa, Prof. Univ. Dr. Silviu Sofronie.

Irina Bîstriţchi: Recent, a avut loc deschiderea oficială a Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timişoara. În ce constă activitatea acestuia şi ce scop şi obiective se urmăresc, deoarece mulţi confundă activitatea unui Consulat Onorific cu activitatea unui Consulat de Carieră?

Excelenţa Sa, Prof. Univ. Dr. Silviu Sofronie: Consulatul de carieră deţine competenţa în materia eliberării de paşapoarte, acte de stare civilă, autentificării de procuri sau declaraţii, de certificare oficială a tranzacţiilor dintre Republica Moldova, România şi ţările limitrofe, asigură documentaţia de călătorie sau de şedere în Republica Moldova pentru cetăţenii din România, precum si din alte ţări. Toate funcţiile unui Consulat de Carieră sunt axate pe problema asigurării legalităţii activităţilor şi apărarea drepturilor cetăţenilor. Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timişoara, primul şi singurul Consulat Onorific al Republicii Moldova pe teritoriul României, are un spectru mai vast de activitate, astfel acesta include şi activităţi de promovare a Republicii Moldova în zonă şi a zonei respective în Republica Moldova, activităţi socio-culturale, de apropiere a acestor două ţări româneşti, de cunoaştere şi accept reciproc, de legături economice, culturale şi sociale, asigurarea contactelor de lungă durată între cetăţenii Republicii Moldova şi ai României si între instituţiile publice.

Odată cu deschiderea Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timişoara, o să ne implicăm cât mai activ în activităţile socio-culturale, academice şi economice din zona de vest. Consulatul are un teritoriu de activitate care circumscrie cinci judeţe –  Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Bihor.

Irina Bîstriţchi: Desfăşurarea unei activităţi cât mai eficiente a unei instituţii implică şi încheierea acrodurilor de parteneriat cu alte instituţii publice, private sau ONG-uri. Săptămâna trecută, Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timişoara şi Basarabeni Media Grup au încheiat un acord de colaborare. În ce constă acest acord şi, cum credeţi, care vor fi rezultatele acestei colaborări?

Excelenţa Sa, Prof. Univ. Dr. Silviu Sofronie: Fiind o instituţie civică, cheltuielile unui Consulat Onorific nu sunt acoperite de Guvernul Republicii Moldova, astfel nu suntem marginalizaţi într-un cadran dur de activitate. Dezvoltarea şi evoluţia acestuia depinde de cei care se implică în activităţile desfăşurate, adică de Consulul Onorific al Republicii Moldova la Timişoara şi tinerii basarabeni care s-au grupat în acest colectiv care urmează să-l consolidăm prin relaţii de colaborare între diferite organizaţii non-guvernamentale, cu scopul de a crea un “centru basarabean”. Acest contract de colaborare este un început pentru a atrage în aceste activităţi mai multe organizaţii din zonă, cum ar fi Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Timişoara. Nu avem nicio culoare politică, ci o culoare etno-socială, noi suntem cei care vrem să devenim cetăţeni cu drepturi depline în această zonă, să fim acceptaţi, dar,în acelaşi timp, să şi oferim bogăţia de cultură din Republica Moldova.  Contractul semnat cu tinerii de la Basarabeni Media Grup presupune desfăşurarea activităţilor în comun în vederea creării unui “cuib al basarabenilor” în zona de Vest a României.

Irina Bîstriţchi: Ce proiecte aveţi planificate pentru anul 2012?

Excelenţa Sa, Prof. Univ. Dr. Silviu Sofronie: Am făcut un plan destul de desfăşurat de proiecte, fixând mai multe sfere şi direcţiile de activitate.  Unul dintre proiectele în derulare în care m-am implicat voluntar, în calitate de mentor, este programul de mentorat “Succes în România”, care este un proiect de educare a omului nou, de formare a tinerilor veniţi în Timişoara şi de a-i adapta la împrejurările specifice acestui oraş şi în consecinţă,  formarea noului “cetăţean European”.

În domeniul cultural, am planificat Festivalul Românilor de Pretutindeni organizat în Covăsînţ, judeţul Arad, în iulie, un festival frumos organizat în Tabăra de vară a Bisericii Ortodoxe din zona respectivă. La acest festival participă românii de pretutindeni, din ţări precum Serbia, Ungaria, Albania, Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina, Estonia. Anul viitor, sperăm să reuşim să atragem mai multe formaţiuni folclorice din Republica Moldova, să organizăm o expoziţie a lucrărilor de artizanat a meşterilor populari, prin intermediul căreia am putea să prezentăm această ramură a culturii basarabene, prea puţin cunoscută în această zonă. De asemena, am vrea să implicăm în activitatea culturală şi tinerii basarabeni talentaţi din această zonă, care ar putea cultiva si promova specificul basarabean în diferite zone ale României.

Expoziţia tradiţională de primăvară “Vin Vest” a atras şi participanţi din Republica Moldova. Îmi pare rău că, până în ziua de astăzi, nu a luat parte nemijlocit niciuna dintre firmele serioase din Chişinău, care ar putea  participa şi la concursurile în urma cărora se acordă medalii şi premii. Avem un program de colaborare bine stabilit cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Timişoara, noi fiind şi reprezentanţii oficiali ai Camerei de Comerţ a Republicii Moldova în zonă, desigur că ne asumăm şi activitatea de promovare a producţiei din Basarabia în zona de vest a României şi invers.

Irina Bîstriţchi: Foarte mulţi studenţi au depus dosarele pentru obţinerea cetăţeniei române şi întâmpină dificultăţi în momentul în care doresc să afle la ce etapă de prelucrare se află acestea. Ar putea Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timişoara să întărească legăturile cu Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi cu Primăria sectorului 1, Bucureşti în vederea oferirii de informaţii necesare tinerilor în procesul de redobândire a cetăţeniei?

Excelenţa Sa, Prof. Univ. Dr. Silviu Sofronie: Cunoaştem aceste probleme şi desigur că am vrea să creăm legături directe cu Primăria Sectorului 1 Bucureşti şi de a dezgheţa situaţia actuală. Noi putem interveni ca şi un ajutor în a face legătura cu aceste instanţe, pentru facilitarea diferitelor probleme, dar nu cred că le vom putea rezolva foarte multe şi deodată.

Irina Bîstriţchi: Pentru o legătură mai sigură cu Republica Moldova, aţi desemnat o persoană responsabilă din partea Consulatului Onorific în Republica Moldova?

Excelenţa Sa, Prof. Univ. Dr. Silviu Sofronie: Desigur. Această idee a apărut pe parcurs. Am simţit necesitatea de a avea un reprezentant în Republica Moldova care ar fi mai aproape şi de zona de vest. Unul dintre acei discipoli ai societăţii studenţeşti şi culturale din vestul României, originar din Basarabia, care a plecat în Republica Moldova, a fost atras în activitatea de promovare a tuturor activităţilor Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timişoara. Există legături care nu pot fi făcute prin aparat telefonic sau prin poştă, ci necesită a fi create personal, în momentul în care îţi vine o idee. O persoană de legătură şi un om care cunoaşte şi zona din vest a României şi Basarabia ca şi ţară de baştină ne este de folos, astfel i-am atribuit un specrtu de activitate pentru Republica Moldova.

Irina bîstriţchi: În Timişoara, s-au stabilit foarte mulţi basarabeni, atât studenţi, familii, cât şi refugiaţi din anii 40 ai secolului trecut. Cum intenţionaţi să ajutaţi comunitatea basarabeană din Timişoara?

Excelenţa Sa, Prof. Univ. Dr. Silviu Sofronie: Spectrul de activitate şi de implicare în diferite probleme creşte în fiecare zi. Nici nu mi-am imaginat că este atât de necesar un centru basarabean în Timişoara, problemele care se adresează cetăţenilor Republicii Moldova fiind mult mai vaste decât le cunoşteam la început. Problematica începe de la acţiuni de recuperare de averi de către cei refugiaţi din teritoriile fostei Românii Mari, inclusiv Basarabia şi Bucovina de Nord şi continuă cu orice probleme legate de trecut, present şi viitor ce ţin de relaţiile dintre teritoriile româneşti de pe ambele maluri ale Prutului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *