Blog

Scrisoare deschisă a organizaţiilor studenţeşti reprezentative din ROMÂNIA referitoare la eliminarea reprezentanţilor studenţilor din forurile decizionale ale universităţilor

Vasile Lozovan Presa, Scrisori deschise Etichete: , ,
0

Plecând de la formularea din proiectul de lege supus dezbaterii: ”Studenţii sunt consideraţi parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi membri egali ai comunităţii academice”, solicităm:

  1. includerea a minim 25% reprezentanţi ai studenţilor în toate forurile decizionale la nivel de facultate şi universitate, inclusiv în cele de selecţie a Rectorilor şi Decanilor, consilii de administraţie etc.
  2. Propunem pentru comisia de alegere a Rectorilor, următoarea componenţă: 33% studenţi, 33% personalităţi ale vieţii ştiinţifice, 34% cadre didactice, membre ale senatului universitar.
  3. Includerea a minim 15% reprezentanţi ai asistenţilor şi lectorilor universitari (şefi lucrări) în toate forurile decizionale ale Facultăţilor şi Universităţilor.

Considerăm că atât timp cât M.E.C.T.S. recunoaşte studenţii, ca parteneri şi membrii cu drepturi egale, aceştia nu pot fi excluşi din deciziile legate de managementul universităţilor şi facultăţilor.

Vă precizăm că procentul de minim 25% reprezentare în toate forurile decizionale ale facultăţilor şi universităţilor nu este negociabil atât timp cât în lege apare clar stipulat principiul parteneriatul şi al egalităţii de drepturi, studenţii fiind principalii beneficiari ai managementului sistemului de învăţământ superior din România.

Respingem orice argument care încearcă să facă din studenţi nişte simple instrumente ale procesului educaţional în ansamblul lui şi vom recurge la orice metodă de protest pentru a evita acest fapt.

Atragem atenţia M.E.C.T.S. că la ultima încercare a Guvernului României de a elimina principiul reprezentativităţii studenţilor din forurile decizionale, în anul 1995, peste 100.000 de studenţi au ieşit în stradă doar în Bucureşti şi au obţinut modificarea legii făcute fără ca aceştia să fie consultaţi sau/şi ascultaţi. Ne exprimăm în acelaşi timp speranţa că nu vor fi necesare gesturi extreme pentru introducerea în Legea Educaţiei Naţionale a unor amendamente absolut normale pentru un sistem educaţional „centrat pe student”.

Menţionăm că acest demers este susţinut şi asumat de următoarele organizaţii studenţeşti din România:

1.Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Timişoara

2. Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara

3. Liga Studenţilor din Galati

4. Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă din Constanţa

5. Organizaţia Studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

6. Federaţia Asociaţiilor Studenţeşti din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7. Liga Studenţilor din Universitate „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

8. Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9. Organizaţia Colegiul Studenţesc din Electronică din Bucureşti

10. Organizaţia Studenţilor din Electrotehnică din Bucureşti

11. Liga Studenţilor „Pintea Viteazul” din Universitatea de Nord Baia Mare

12. Liga Studenţilor în Medicină Bucureşti

13. Liga Studenţilor la Medicină Dentară Bucureşti

14. Organizaţia Studenţilor Economişti din Cluj-Napoca

15. Liga Studenţilor Electrotehnişti din Iaşi

16. Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din Timişoara

17. Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi

18. Clubul Studenţilor Economişti din Sibiu

19. Liga Studenţilor din Facultatea de Litere din Sibiu

20. Societatea Studenţilor Europenişti din Cluj-Napoca

21. Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Timişoara

22. Organizaţia Studenţilor Hidrotehnişti din Timişoara

23. Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara

24. Asociaţia Studenţilor de la Bioinginerie din Iaşi

25. Asociaţia Studenţilor de la Bussiness Cluj-Napoca

26. Organizaţia Viitorilor Ingineri din Severin

27. Societatea Studenţilor Stomatologi din Iaşi

28. Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetica din Timişoara

29. Liga Absolvenţilor şi Studenţilor la Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale din Sibiu

30. Liga Studenţilor din Universitatea “Ovidius” din Constanţa

31. Timişoara Dental Students Association – Timişoara

32. Organizaţia Studenţească “Traian Lalescu” din Timişoara

33. Societatea Studenţilor Medicinişti Hippocrates din Sibiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *