7 aprilie. Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara nu uită!

7 aprilie. Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara nu uită!

Au trecut 5 ani de când protestele pașnice ale tinerilor au fost treptat deturnate în proteste violente. Dosarul „7 aprilie” nici azi nu este închis – nici un vinovat găsit pentru crimele comise. (mai mult…)

Scrisoare deschisă a organizaţiilor studenţeşti reprezentative din ROMÂNIA referitoare la eliminarea reprezentanţilor studenţilor din forurile decizionale ale universităţilor

Plecând de la formularea din proiectul de lege supus dezbaterii: ”Studenţii sunt consideraţi parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi membri egali ai comunităţii academice”, solicităm:

  1. includerea a minim 25% reprezentanţi ai studenţilor în toate forurile decizionale la nivel de facultate şi universitate, inclusiv în cele de selecţie a Rectorilor şi Decanilor, consilii de administraţie etc.
  2. Propunem pentru comisia de alegere a Rectorilor, următoarea componenţă: 33% studenţi, 33% personalităţi ale vieţii ştiinţifice, 34% cadre didactice, membre ale senatului universitar.
  3. Includerea a minim 15% reprezentanţi ai asistenţilor şi lectorilor universitari (şefi lucrări) în toate forurile decizionale ale Facultăţilor şi Universităţilor.

Considerăm că atât timp cât M.E.C.T.S. recunoaşte studenţii, ca parteneri şi membrii cu drepturi egale, aceştia nu pot fi excluşi din deciziile legate de managementul universităţilor şi facultăţilor.

Vă precizăm că procentul de minim 25% reprezentare în toate forurile decizionale ale facultăţilor şi universităţilor nu este negociabil atât timp cât în lege apare clar stipulat principiul parteneriatul şi al egalităţii de drepturi, studenţii fiind principalii beneficiari ai managementului sistemului de învăţământ superior din România.

Respingem orice argument care încearcă să facă din studenţi nişte simple instrumente ale procesului educaţional în ansamblul lui şi vom recurge la orice metodă de protest pentru a evita acest fapt.

Atragem atenţia M.E.C.T.S. că la ultima încercare a Guvernului României de a elimina principiul reprezentativităţii studenţilor din forurile decizionale, în anul 1995, peste 100.000 de studenţi au ieşit în stradă doar în Bucureşti şi au obţinut modificarea legii făcute fără ca aceştia să fie consultaţi sau/şi ascultaţi. Ne exprimăm în acelaşi timp speranţa că nu vor fi necesare gesturi extreme pentru introducerea în Legea Educaţiei Naţionale a unor amendamente absolut normale pentru un sistem educaţional „centrat pe student”.

Menţionăm că acest demers este susţinut şi asumat de următoarele organizaţii studenţeşti din România:

1.Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Timişoara

2. Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara

3. Liga Studenţilor din Galati

4. Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă din Constanţa

5. Organizaţia Studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

6. Federaţia Asociaţiilor Studenţeşti din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7. Liga Studenţilor din Universitate „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

8. Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9. Organizaţia Colegiul Studenţesc din Electronică din Bucureşti

10. Organizaţia Studenţilor din Electrotehnică din Bucureşti

11. Liga Studenţilor „Pintea Viteazul” din Universitatea de Nord Baia Mare

12. Liga Studenţilor în Medicină Bucureşti

13. Liga Studenţilor la Medicină Dentară Bucureşti

14. Organizaţia Studenţilor Economişti din Cluj-Napoca

15. Liga Studenţilor Electrotehnişti din Iaşi

16. Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din Timişoara

17. Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi

18. Clubul Studenţilor Economişti din Sibiu

19. Liga Studenţilor din Facultatea de Litere din Sibiu

20. Societatea Studenţilor Europenişti din Cluj-Napoca

21. Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Timişoara

22. Organizaţia Studenţilor Hidrotehnişti din Timişoara

23. Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara

24. Asociaţia Studenţilor de la Bioinginerie din Iaşi

25. Asociaţia Studenţilor de la Bussiness Cluj-Napoca

26. Organizaţia Viitorilor Ingineri din Severin

27. Societatea Studenţilor Stomatologi din Iaşi

28. Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetica din Timişoara

29. Liga Absolvenţilor şi Studenţilor la Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale din Sibiu

30. Liga Studenţilor din Universitatea “Ovidius” din Constanţa

31. Timişoara Dental Students Association – Timişoara

32. Organizaţia Studenţească “Traian Lalescu” din Timişoara

33. Societatea Studenţilor Medicinişti Hippocrates din Sibiu

Organizaţiile Studenţilor Basarabeni din România solicită publicarea de urgenţă a Metodologiei admiterii pentru etnicii români din afara graniţelor

Organizaţiile Studenţilor Basarabeni din România solicită publicarea de urgenţă a Metodologiei admiterii pentru etnicii români din afara graniţelor

Către: Ministerul  Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului
În atenţia: Domnului Ministru Daniel Petru FUNERIU

SCRISOARE DESCHISĂ

Mult stimate domnule ministru,

Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti, Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Timişoara, Asociaţia Tinerilor Basarabeni Iaşi şi Clubul Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni „Ştefan cel Mare şi Sfint” Galaţi sunt asociaţii neguvernamentale, non-profit şi neafiliate politic.

Una din prioritatile noastre este colaborarea cu MECTS şi cu instituţiile de învăţamânt din Romania, ţinând cont de faptul că reprezentăm interesele basarabenilor veniţi la studii în România. De aceea, ne-am adresat instituţiei pe care o reprezentaţi de fiecare dată când am considerat că este necesară intervenţia noastră.

Vă adresăm acest mesaj prin care ne exprimăm profunda nemulţumire vizavi de absenţa de pâna în prezent a Metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova, a cetăţenilor de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul de stat din România.

Luând în vedere faptul că prima fază de admitere pentru etnicii români care au absolvit liceul în România va incepe în luna iulie, considerăm că MECTS trebuie să emită de urgenţă Metodologia de admitere pentru etnicii români.

După toate demersurile făcute de către organizaţiile noastre în anii precedenţi suntem profund dezămagiţi că şi în acest an MECTS nu a considerat necesară publicarea cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea depunerii dosarelor a Metodologiei privind şcolarizarea etnicilor români.

În acest sens, solicităm implicarea dumneavoastră în această probemă, ţinând cont de importanţa ei.

Cu deosebit respect,

Vlad DURNEA – Preşedinte OSB Bucureşti

Vasile LOZOVAN – Preşedinte OSB Timişoara

Olga BONDARI – Preşedinte ATB Iaşi

Alexandru JURCĂNEANU – Preşedinte CSBB Galaţi

OSB Timisoara îndeamnă toţi românii să simtă cu adevărat româneşte

La 27 martie 1918, „în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam”, se declara Unirea Basarabiei cu mama Ţara România. Actul Unirii de la acea data era votat de peste 100 de oameni. Astazi, sunt cateva zeci de mii de oameni care sărbătoresc această data istorică nu doar în Republica Moldova sau România, ci în toată lumea!

Organizaţia Studenţilor Basarabeni (OSB) din Timişoara valorifică această dată în fiecare an prin desfasurarea Fesivalului „Zilele Basarabiei”, eveniment ajuns anul acesta la a VIII-a ediţie. Pentru câteva zile, Timişoara este polul basarabenilor din toata lumea.

La 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România reprezentanţii OSB îndeamnă toţi românii să simtă cu adevărat româneşte şi să valorifice această imporantă data istorică. Acestea sunt datoria morală a românilor de pretutindeni.

Desi astazi granita de pe Prut desparte in mod nedrept cele doua popoare, romanii adevarati se regasesc laolalta in declaratia de la 1918. Reprezentand expresia vointei unui neam, înfăptuirea Unirii Basarabiei cu Tara „de azi înainte şi pentru totdeauna” este unica afirmatie valabila care va ramane in sufletul si constiinta romaneasca.

Presedintele Romaniei acorda Inaltul Patronaj Festivalului Zilele Basarabiei

ROMANIA

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

DRAPSC1 / 150/ 04.03.2008

In atentia d-lui Sergiu Bucsa
Presedintele Asociatiei Studentilor Basarabeni Crestini din Timisoara

Stimate domn,

Imi revine deosebita onoare de a va transmite acceptul Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu, referitor la acordarea inaltului patronaj Festivalului Cultural „Zilele Basarabiei”.

Multumindu-va pentru initiativa dumneavoastra, va urez, stimate domn, succes in activitatea pe care o desfasurati, impreuna cu expresia deplinei mele consideratii.

Alexandru Gussi

Consiler de Stat
pentru Relatia cu Autoritatile Publice si Societatea Civila

Comunicat de presa adresat MECT de catre OSB

Către: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
În atenţia: Domnului Ministru Cristian Mihai Adomniţei

Stimate domnule ministru,

Organizaţia Studentilor Basarabeni este o organizaţie studenţească constituită în anul 2001, cu scopul de a întări şi sprijini comunitatea studenţilor basarabeni veniţi la studii în universitatile din ţara-mamă.

Astfel vă adresăm acest mesaj, prin care semnalăm faptul că situaţia tinerilor la momentul de faţă este foarte dificilă din cauza cuantumului mic al burselor (elevi 40 USD, echivalentul a 92 de lei, studenţi 50 USD, echialentul a 115 lei), sumă forte mică raportată la coşul minim de consum. Precizăm faptul că ultimul cuantum al burselor a fost stabilit în 1997 şi nu a mai fost modificat, în contextul în care 115 lei împărţit la 30 de zile ar însemna în prezent 4 lei pe zi, sumă insuficientă pentru a asigura cel puţin două mese pe zi. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că elevii bursieri au obligaţia achitării unei sume ajungând până la 250 lei lunar pentru cantină, bursa acestora fiind doar de 92 lei pe luna.

Menţionăm că în anul 1997, când a fost recalculat pentru prima dată cuantumul buselor si stabilită suma de 50 dolari, salariul minim pe economie în România constituia aproximativ 150.000 de lei lunar, iar bursa unui student basarabean era de aproximativ 360.000 de lei (echivalentul a 50 de dolari în anul 1997), de două ori mai mare decât salariul minim. Însă în anul 2007, bursa unui student basarabean este de trei ori mai mică decât salariul minim. În acest sens Organizaţia Studenţilor Basarabeni solicită majorarea cuantumului buselor pentru elevi şi studenti basarabeni cel putin la nivelul salariului minim pe economie.

Pe de altă parte, în centrele universitare din România distribuirea burselor către elevii şi studenţii basarabeni, bursieri ai Statului Român, se face într-un mod dezorganizat. Astfel, studenţii din Bucureşti şi Iaşi primesc bursele pe luna octombrie la sfârşitul lunii, iar cei din Timişoara – la sfârşitul lunii noiembrie, iar studenţii din anul I abia în luna decembrie, fapt care se datorează întârzierii confirmării de la MECT că sunt admişi. Tot din acest motiv unii tineri basarabeni au fost puşi în situaţia de a achita şi amenzi la poliţie pentru întârzierea depunerilor actelor în vederea obţinerii permisului de şedere. Cu problema mai sus menţionată se confruntă şi elevii. De exemplu, anul trecut la Colegiul Tehnic din Timişoara elevii au primit bursele pentru lunile septembrie şi octombrie în luna decembrie, iar pentru luna noiembrie în martie, acest fapt constituind un motiv de descurajare.

Organizaţia Studenţilor Basarabeni vine cu o propunere către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Considerăm că ar fi oportun să participăm la elaborarea unor acte legislative care privesc deciziile luate vizavi de tinerii basarabeni aflaţi la studii pe teritoriul României, în calitate de consultanţi.

Întrucât sesizările anterioare ale OSB către responsabilii din cadrul MECT de la Bucureşti vizavi de situaţia studenţilor basarabeni a rămas fără ecou, apelăm la sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră, dle ministru şi sperăm că spiritul tânăr şi solidaritatea exprimată deseori faţă de românii din Basarabia să se concretizeze în acţiunile pe care le veţi întreprinde.

În speranţa că veţi răspunde apelului nostru, vă asigurăm de întregul sprijin.

Cu multă consideraţie şi încredere,

Sergiu Bucşa – preşedintele OSB Timişoara
Vlad Durnea – preşedinte OSB Bucureşti