Admitere Timișoara

Admitere Timișoara

Informații utile pentru depunerea dosarului într-o instituție din Timișoara:

                 Admitere UVTlitere-2
https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutindeni/

Facultătile UVT le găsiți mai jos:
https://www.uvt.ro/ro/educatie/facultati/

Admiterea Universitatea de Vest din Timișoara se face pe bază de concurs de dosare. În cazul învăţământului superior vocaţional(arte și educație fizica) , admiterea la studii poate fi condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini.

Concursul de dosare este organizat la UVT, candidații având posibilitatea să transmită documentele necesare înscrierii după cum urmează:
· direct la sediul DRI (sediul central UVT-cam.155B)
· pe e-mail: lorena.pereanu@e-uvt.ro
· prin poștă la adresa: Bulevardul Vasile Pârvan 4, Timișoara 300223- Departamentul de Relații Internaționale.

În cazul ultimelor două variante menționate anterior, DRI are la dispoziție un termen de 48 ore pentru confirmarea primirii și verificarea dosarelor candidaților

Lista cu rezultatele admiterii va fi publicată pe site-ul: https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutinde…/ , candidații admiși urmând să își confirme locul prin completarea unui formular de confirmare a locului (va fi disponibil pe site-ul https://ri.uvt.ro/informatii-admitere-romani-de-pretutinde…/ )și prin achitarea taxei de confirmare. Confirmarea se poate realiza atât online (la adresa: lorena.pereanu@e-uvt.ro), cât și direct la UVT (în acest caz se depun și actele în original odată cu achitarea taxei de confirmare).

Taxele de înscriere la studii și de confirmare a locului obţinut, atât pentru candidații care au optat pentru varianta transmiterii dosarului pe email, cât și pentru cei care aplică direct la UVT, pot fi achitate prin transfer bancar.
Taxa de înscriere și de confirmare:
https://www.uvt.ro/…/Taxe-si-informatii-pentru-plata-prin-…/

Actele necesare
https://www.uvt.ro/…/ad…/2017/licenta/Acte-necesare-licenta/

Informații privind cazarea la Universitatea de Vest din Timișoara
https://ri.uvt.ro/informatii-cazare/

Perioada de admitere:
Calendar admitere pe facultăți – înscrieri pentru fiecare facultate le găsiți pe link-ul de mai jos :
https://www.uvt.ro/…/Calendar-admitere-pe-facultati-inscri…/

 

Admitere UPT

logo3
http://www.upt.ro/

Facultătile UPT le găsiți mai jos:
http://www.upt.ro/Upt-Timisoara_facultati_151_ro.html
Lista programelor de studii/specializărilor la ciclul LICENŢĂ
http://www.upt.ro/Informatii_UPT_860_ro.html
Perioada de admitere:
17 iulie – 22 iulie 2017 (Licență)
3 iulie – 25 iulie (Licență ID/IFR)
Admiterea Universitatea Politehnică din Timișoara se face pe bază de concurs de dosare. În cazul învăţământului superior vocaţional, admiterea la studii poate fi condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini.
Concursul de dosare este organizat la UPT, candidații având posibilitatea să transmită documentele necesare înscrierii după cum urmează:
-direct (dosarul va fi depus direct la sediile instituțiilor de învățământ superior, în perioadele stabilite de către acestea, pe locurile alocate-Loredana Maria MUSTĂŢEA-NENEŞTEANU)
-online ( Adresele pentru trimiterea actelor : cosmin.musat@upt.ro;
iolanda.cosovan@upt.ro)
Confirmarea primirii emailului este în decurs de 24 ore maxim.

Înscriere candidaţi:              17.07.2017 – 22.07.2017
24.07.2017 – 25.07.2017
Concurs de dosare:               25.07.2017
Rezultatele concursului:      26.07.2017, ora 10.00
Confirmări Runda I:             26.07.2017, ora 10.00 – 27.07.2017, ora 16.00
Afişare Runda II:                   28.07.2017, ora 10.00
Confirmări Runda II:            28.07.2017, ora 10.00 – 29.07.2017, ora 12.00
Afişare Runda III:                 29.07.2017, ora 16.00
Confirmări Runda III:          29.07.2017, orele 16.00 – 31.07.2017 ora 16.00
Rezultatele finale:                 31.07.2017, ora 17.00

Actele necesare :
http://www.upt.ro/Informatii_acte-necesare-pentru-dosarul-de-inscriere_858_ro.html
http://osb.basarabeni.ro/2017/06/23/noua-metodologie-2017-2018-pasi-mici-spre-un-viitor-mare/
Informații privind cazarea la Universitatea Politehnică din Timișoara:
http://www.upt.ro/Informatii_cazari_303_ro.html

Admitere Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului din Timișoara

usamvbt-universitatea-de-stiinte-agricole-si-medicina-veterinara-a-banatului-din-timisoara-sigla
http://www.usab-tm.ro/USAMV-BT_ro.html

Facultățile USAMVBT le găsiți mai jos:
https://www.usab-tm.ro/
Admiterea USAMVBT se face pe bază de dosare.

Concursul de dosare este organizat la USAMVBT, candidații având posibilitatea să transmită documentele necesare înscrierii după cum urmează:
-Personal la sediul USMVBT https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Unde-ne-gasiti_ro_36.html
-Prin emal se transmite la fiecare facultate dorită
(-Facultatea de Agricultură ( secretariat_agro@usab-tm.ro) ;
-Facultatea de Horticultură și Silvicultură ( hortimro@yahoo.com ) ;
-Facultatea de Management Agricol ( secretariatfma@usab-tm.ro ) ;
-Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara ( office@fmvt.ro ) ;
-Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare ( secretariatftpa@usab-tm.ro ) ;
-Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii ( info@animalsci-tm.ro ).)

Pentru a primi confirmarea depunerii dosarului trebuie să contactați facultatea la care ați expediat actele. Datele de contact le găsiți aici: http://www.usab-tm.ro/USAMV-BT_ro.html

Taxele de înscriere și de confirmare a locului obținut, atât pentru candidații care au optat pentru varianta transmiterii dosarului pe email, cât și pentru cei care aplică direct la USAMVBT pot fi achitate prin transfer bancar.

Actele necesare le găsiți aici : http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Romanii-de-pretutindeni_ro_1947.html și, desigur, cele solicitate de către Ministerul Educației.

Perioada de admitere le găsiți pe link-ul de mai jos :
https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Pagina_ro_1955.html

Ai nevoie de ajutor? Dă click pe acest link și noi te vom ajuta!

Noua metodologie 2017-2018. Pași mici spre un viitor mare.

Noua metodologie 2017-2018. Pași mici spre un viitor mare.

 

Recent a fost publicată noua metodologie 2017-2018. În urma mai multor propuneri și neclarități, elevii și stundenții din Republica Moldova, ce preconizează sau își fac studiile în România, au luat atitudine și au încercat să schimbe Metodologia, ceea ce și i-a reușit.

Pașii necesari pentru depunerea dosarului într-o instituție din România:

1.În primul rând trebuie pregătite toate actele necesare. ( dosarul) sau alte acte în plus, pe care ar putea să le solicite universitatea.

*Notă: Actele, cererile și declarațiile trebuie scanate și trimise la adresele menționate mai jos!
* Nu trebuie legalizat niciun act

2.Verifici disponibilitatea locurilor de studii alocate se publică pe site-urile instituțiilor de învățământ superior la care vrei să te înscrii  sau  pe site-ul Ministerului Educației Naționale.

În curând pe site-urile oficiale ale universităților vor apărea informații privitor la acest subiect, trebuie doar urmărit.

3. Depunerea dosarului

Modalități de depunere a dosarului:

  • electronic la o adresă de e-mail comunicată de instituția de învățământ superior;

*NU folosiți adresele de email din pagina de contact a facultății până nu aveți confirmarea că la această adresă universitatea acceptă dosare de la etnici români, deobicei este specificată o anumită adresa de e-mail);

  • prin poștă sau direct la sediile instituțiilor de învățământ superior;

*(Contactați facultatea și  întrebați la ce adresă puteți trimite sau dacă adresa de pe site este valabilă);

  • prin e-mail la Ministerul Educației Naționale, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro.
  • Depuneți dosarul direct la sediul instituției de învățământ superior, personal sau prin împuternicit (sunați la universitate și întrebați dacă împuternicitul trebuie să aibă procură notarială );

4.Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se poate realiza accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de studii;
*Notă: Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor stabilite de fiecare instituție de învățământ superior.

*Înmatricularea poate fi condiționată de promovarea testele de aptitudini, organizate pentru învățământul de artă și sportiv, după caz;

5.Verificarea recepționării dosarului de către instituție

Verificați dacă dosarul a fost recepționat de către universitate/facultate. Dacă pe site-ul universității nu este menționată o metodă de confirmare, fie prin e-mail sau poștă, contactați secretariatul pentru a verifica dacă au primit dosarul și dacă este complet.

*********************************************************************************************

Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

*Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4 – prin modalitățile comunicate de către fiecare instituție de învățământ superior ;

La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;

Ai nevoie de ajutor? Dă click pe acest link și noi îți oferim suportul și ajutorul posibil!

 

Login