Admitere 2016-2017

Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de:  Adobe Reader, WinRAR.

Metodologia de admitere 2016 – 2017


Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul din România, metodologia completă o puteți descărca din link-ul următor. Urmăriţi pagina.

Acte necesare pentru admitere (studii universitare):

 1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau o  găsiţi aici)  descarcă model de cerere completată;
 2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
  • foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat (descarcă model de foaie matricolă).
 3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
 4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
 5.  Susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere, conform art. 1, alin. 3 din metodologie, după caz;
 6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
 7. Xerocopie după pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate
 8. Recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 9. Declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată);
 10. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere.

Acte necesare pentru ciclul preuniversitar (liceal):

 1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva cu metodologia, anexa 1b);

 2. Copie după pașaport și carte de identitate a candidatului și al părinților/tutorilor legali care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 3. Certificat de naștere (copie);

 4. Susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere/tutore legal, conform art. 2, pct. 1, 2 (după caz);

 5. Declarația notarială a părintelui (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e și toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României;

 6. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, respectiv V-IX (copie);

 7. Diplomă/certificat de finalizare a studiilor gimnaziale efectuate în țara de domiciliu;

 8. Recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul preuniversitar teologic (după caz);

 9. Declarație notarială că nu deține carte de identitate emisă de autoritățile române;

 10. solicitarea părinților/tutorelui de înscriere a elevului la admitere pentru o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii, după caz.

 11. 1 Fotografie ¾ care se aplică pe cerere;

Perioada de depunere a dosarelor 2016 – 2017:

Învățământ preuniversitar 10 – 16 iulie 2016

Cahul – 10.07.2016 – 12.07.2016

Chişinău – 13.07.2016 – 14.07.2016

Bălţi – 15.07.2016 – 16.07.2016

 

Învățământ superior 17 – 31 iulie 2016

Bălţi (la sediul Universității ”Alecu Russo”, str. Pușkin, nr. 38)

18.07.2015 – 20.07.2016, 9:30 – 13:00; 14:00 – 18:30

Chişinău (la sediul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, Str. București, nr. 64)

22.07.2015 – 23.07.2015 şi 25.07.2015 – 26.07.2016, 9:30 – 13:00; 14:00 – 18:30

Cahul (la sediul Liceului Teoretic ”Ion Creangă”, Bd. Victoriei nr.4)

28.07.2015 – 30.07.2016, 9:30 – 13:00; 14:00 – 18:30

Dosarele vor putea fi depuse personal la sediile misiunilor diplomatice ale României din Chișinău, Cahul și Bălți, în prezența comisiei mixte.

Sursa: Sursa 1,  publicat pe 22.06.2016

Sursa 2

 

 

Login